Nicotianamine Synthase genes in B. rapa

Gene ID of B. rapa followed by a bracket 's' means syntenic ortholog

IndexSub familyAt orthologB. rapa gene
1-AT1G09240Bra018573 (s)
Bra038164
2-AT1G56430Bra038164 (s)
Bra018573
3-AT5G04950Bra009407 (s)
Bra005831 (s)
Bra002851
Bra035602
4-AT5G56080Bra002851 (s)
Bra035602 (s)
Bra009407
Bra005831