AAAP family genes in B. rapa

Gene ID of B. rapa followed by a bracket 's' means syntenic ortholog

IndexSub familyAt orthologB. rapa gene
1-AT1G77380Bra015673 (s)
Bra014020
Bra006016
Bra029199
Bra009371
Bra024241
Bra032199
2-AT5G40780Bra025547 (s)
Bra028477 (s)
Bra030024
Bra039087
Bra032807
Bra033986
Bra021316
3-AT4G35180Bra011590 (s)
Bra017702 (s)
Bra020802 (s)
4-AT5G49630Bra017905
Bra027868
Bra039735
5-AT1G58360Bra027868 (s)
Bra035446 (s)
Bra039735
Bra017905
Bra031695
Bra031697
6-AT1G44100Bra036939 (s)
Bra014020 (s)
Bra032199 (s)
Bra015673
7-AT5G41800Bra025460 (s)
Bra028507 (s)
8-AT5G09220Bra009371 (s)
Bra006016 (s)
Bra029199
Bra015673
Bra024241
9-AT5G23810Bra026481 (s)
10-AT5G63850Bra024241 (s)
Bra029199 (s)
Bra015673
Bra009371
Bra006016
11-AT5G65990Bra029326
12-AT2G21050Bra031158 (s)
Bra000584 (s)
Bra000160
Bra003674
Bra009636
Bra000039
Bra015546
Bra017136
Bra008325
Bra005136
13-AT1G08230Bra030719 (s)
14-AT1G25530Bra024738 (s)
Bra011000 (s)
15-AT1G47670Bra014086 (s)
Bra032231 (s)
16-AT1G80510Bra035175 (s)
Bra008469 (s)
Bra003570 (s)
17-AT1G48640Bra032260 (s)
Bra028477
Bra032807
Bra030024
Bra025547
Bra039087
Bra033986
18-AT1G61270Bra040549
19-AT5G14940Bra008728 (s)
Bra023494 (s)
Bra029525
Bra020908
Bra039125
20-AT2G39890Bra005004 (s)
Bra017046 (s)
Bra000154 (s)
Bra007187
Bra014722
21-AT1G10010Bra019969 (s)
Bra031697 (s)
Bra027868
Bra035446
Bra017905
22-AT1G67640Bra033986 (s)
Bra030024
Bra028477
Bra032807
Bra025547
Bra039087
23-AT3G01760Bra040549 (s)
24-AT3G09330Bra001315 (s)
25-AT3G09340-
26-AT3G11900Bra034803 (s)
Bra001425 (s)
27-AT3G28960Bra025369 (s)
Bra033075 (s)
28-AT3G30390Bra025416 (s)
Bra020737 (s)
Bra036198 (s)
Bra014071
29-AT3G54830Bra007103 (s)
Bra005061
30-AT3G56200Bra007225 (s)
Bra017005
31-AT1G77690Bra008325 (s)
Bra003674 (s)
Bra009636
Bra000160
Bra005136
Bra031158
Bra000039
Bra000584
Bra017136
32-AT1G24400Bra032807 (s)
Bra030024 (s)
Bra028477
Bra033986
Bra039087
Bra025547
33-AT2G36590Bra007187
Bra005004
Bra014722
Bra005005
34-AT4G38250Bra033558 (s)
Bra000591
35-AT5G02170Bra009608 (s)
Bra005712 (s)
36-AT5G02180-
37-AT5G15240-
38-AT5G16740Bra023581 (s)
39-AT5G38820Bra028420 (s)
Bra036198
Bra014071
Bra025416
Bra020737
40-AT1G71680-
41-AT2G38120Bra005136 (s)
Bra017136 (s)
Bra000039 (s)
Bra009636
Bra000584
Bra008325
Bra000160
Bra003674
Bra031158
42-AT2G39130Bra005061 (s)
Bra017088 (s)
Bra007103
43-AT2G41190Bra004605 (s)
Bra016949 (s)
Bra000217 (s)