Contact

Group leader:

Co-PI:

Xiaowu Wang

Jian Wu

E-mail: wangxaowu@caas.cn

E-mail: wujian@caas.cn

Institute of vegetables and flowers, CAAS

Institute of vegetables and flowers, CAAS

Zhongguancun Nandajie No.12, Haidian district

Zhongguancun Nandajie No.12, Haidian district

Beijing, 100081, China

Beijing, 100081, China

Tel: 86-10-82105971

Tel: 86-10-82105971

Fax:86-10-62174123

Fax:86-10-62174123

Associate Professor:

Feng Cheng

E-mail: chengfeng@caas.cn; biojoiner@gmail.com

Institute of vegetables and flowers, CAAS

Zhongguancun Nandajie No.12, Haidian district

Beijing, 100081, China

Tel: 86-10-82105971

Fax:86-10-62174123